Creating reports
with impact

 

As corporate reporting specialists our aim is to take your

corporate reporting to the next level. We build your story

with vision, creativity and accuracy. 

The power
of connection

 

VodafoneZiggo
Annual reporting

VodafoneZiggo is een Nederlandse aanbieder van televisie, internet en telefonie en is ontstaan in 2017 na een fusie tussen de Nederlandse activiteiten van Liberty Global en Vodafone.

Integrated Annual Report 2022

Afgelopen jaar publiceerde VodafoneZiggo haar eerste Integrated Annual Report, waarbij de purpose van VodafoneZiggo terugkomt in het hele verslag op zowel content als design vlak; VodafoneZiggo legt waardevolle verbindingen, tussen mensen en voor mensen.

Reporting framework

Aan de hand van de nieuwe strategie van VodafoneZiggo is het reporting framework ontwikkeld. Gebaseerd op de vier strategische pijlers; Secure & seamless connectivity, Endless entertainment, Best business solutions en Smart digital experience.

Het management report van het verslag is tevens online beschikbaar gesteld met behulp van F19 Software in zowel het Engels als het Nederlands. 

DartDesign heeft VodafoneZiggo geholpen met het coördineren van de integratie van het impactreport en het financial report en het leggen van de fundering voor de verslaglegging van de komende jaren. In nauwe samenwerking met Schrijf-Schrijf hebben we het verslag vormgegeven. Daarnaast heeft DartDesign de board fotografie en video met de CEO, Jeroen Hoencamp, georganiseerd en begeleid. 

Meer weten? 

Wilt u meer weten over deze case of heeft u andere vragen met betrekking tot corporate reporting, neem contact met ons op.